LegiTalk.sk
Prihlásiť sa na LegiTalk

 zapamätať si ma

Projekty

Easy Paint - Program podobný Maľovaniu vo Windows

Aktuálna verzia: 1.1 build 46 [12. 01. 2010]

freeware

Je to jednoduchý kresliaci editor so základnými funkciami. Ovládanie zvládne úplne každý. Program pozná dva typy grafických súborov a to bitmapy (*.bmp) a súbory typu jpeg (*.jpg). Naraz môžete mať otvorený jeden obrázok; pri otvorení, resp. uložení sa ukladajú cesty k posledným štyrom otvoreným resp. uloženým súborom (menu Súbor). Takisto je možné kopírovať, strihať, vkladať a vymazávať časti grafickej plochy a samozrejme, že vracať kroky späť. Nastaviť môžete predvolenú veľkosť novej grafickej plochy, taktiež predvolenú farbu popredia a pozadia a počet možných krokov späť. Počas práce s obrázkom je možné automatické ukladanie v určitom časovom intervale. Maximálny počet krokov späť je 50; maximálna veľkosť grafickej plochy je 2000 x 2000 pixelov.

NÁSTROJE:
K dispozícii je 16 rôznych nástrojov. Prvým je nástroj na tvorbu efektov. Tu sú efekty ako inverzia farieb, otočenie, prevrátenie, rozmazanie obrázka a zámena farby. Druhým nástrojom je výber určitého regiónu a manipulácie s ním (presúvanie, kopírovanie, strihanie, vkladanie, mazanie). Tento nástroj má možnosť pracovať v transparentnom móde. Tento nástroj pracuje len v základnej veľkosti grafickej plochy (100 %). Ďalším nástrojom je guma, resp. farebná guma (závisí od použitého tlačidla myši). Ľavé tlačidlo myši mení farbu na farbu pozadia, kým pravé tlačidlo myši mení farbu popredia na farbu pozadia. Štvrtý nástroj je plechovka, ktorá vyfarbuje jednofarebný región danou farbou. Kvapkadlo získa farbu z grafickej plochy. Pri stlačenom tlačidle myši a následnom pohybe s ňou zobrazuje priebežne farbu pozadia. Lupa slúži na zväčšenie (až na 1500 %), resp. zmenšenie (až na 10 %). Takisto sa dá použiť kolečko myši. Ďalší nástroj ceruzka kreslí čiaru danej hrúbky. Nástroj štetec kreslí 4 typy rôznych čiar každú v štyroch rôznych veľkostiach. Sprej rozprašuje drobné bodky v štyroch veľkostiach. Desiatym nástrojom je text, ktorý sa dá vkladať len pri základnej veľkosti (100 %). Taktiež ako druhý nástroj na výber regiónu i tento nástroj môže byť v transparentnom móde. Ďalšie dva nástroje sú čiara a krivka, ktoré môžu byť piatich veľkostí. Pri krivke treba najprv spraviť čiaru a potom myšou určiť dva body, podľa ktorých sa vytvorí krivka. Posledné štyri nástroje môžu byť kreslené bez výplne, s výplňou alebo bez okraja. Pri polygóne sa myšou udávajú body a nakoniec stačí stlačiť ENTER alebo stredné tlačidlo myši a dokreslí sa polygón. Štvoruholník a elipsa pri stlačení klávesy SHIFT kreslia štvorec resp. kruh. Taktiež ceruzka, čiara, krivka a polygón pri stlačení klávesy SHIFT kreslia rovnú čiaru s odstupom 45 °.

GRAFICKÁ PLOCHA:
Na grafickú plochu sa kreslí ľavým resp. pravým tlačidlom myši. Veľkosť grafickej plochy sa mení buď v menu Nastavenia - Veľkosť grafickej plochy alebo posuvníkmi v dolnej, pravej a v pravo-dolnej časti obrázka.

VÝBER FARIEB:
V dolnej časti okna vľavo sa nachádzajú dve farby - farba popredia a farba pozadia. Po kliknutí na niektorú z nich sa dá zmeniť farba. Vpravo je zopár základných farieb, po kliknutí na ktoré niektorým tlačidlom myši sa zmení aktuálna farba popredia resp. pozadia.

 
 

Stiahnuť teraz

Najnovší blog:

Návrat z Rysov

Po roku som s otcom opäť absolvoval výstup na Rysy z poľskej strany...

20. 09. 2009

Novinky:

Nový engine

Jadro stránky bolo prerobené na nový a rýchlejší engine...

08. 07. 2010

Sekcia "Komu som priateľ"

V zozname priateľov máte teraz možnosť si pozrieť, ktorí užívatelia vás maju pridaných medzi priateľov...

04. 07. 2010

Redesign stránky

Na stránke sa redesignujú niektoré jej časti...

10. 06. 2010

Vkladanie fotoportrétu

K Vášmu profilu si môžete vložiť fotoportrét...

01. 06. 2010

Užívateľské nastavenia

Od dnes máte možnosť nastaviť si svoj profil a iné informácie...

01. 06. 2010

Nové funkcie chatu

Postupne pribúdajú nové možnosti v chatovej komunikácii...

09. 04. 2010

 

Štatistiky

Online:4
Dnes:154
Celkovo:829754